Heesaha haanta caanaha

Haantii qabooy qoor yar

Laba qaalin kula buubtay

Laba qaar laguu kala jar

Geed dheer lagaa soo lul

Geel jirre ku qooraansay

Haanyahay dhig-dhigo dhabar yar

Waa layna dhibayaaye

Oday-dhagar qabaa yimiye

Caanii ma dhay-yeeysay Mise waad dhanaanaysay

Naa fuudo naa fuudo ma fayoobidoo

Ogiye fara kuguma yaaliine

Ma furtaa lagaa dhuugey

Naayaa dhig-dhiga dhabar yar

Sii walah dheh soo walah dheh

Caanaha walaahoodi

Naa baayo naa baayo yaan

Buulka lagu dhigine baranbaradu

Kugu xayane

Haanyahay bulooy ii bax

Naa baayo naa baayo naa baayo

Beesheenu waa

Beelo ceebeede yaan subaga

Lay bidine yaan

Soo bax lay odhane yaan bilistu ii shirine

Haanyahay bulooy ii bax

Qoraa: Casayr Aadan Salleebaan