Sheeko muuqaal ah: Waxa abaal loo galaa ruux ku jecel